دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 32، تابستان 1400 

مقاله علمی پژوهشی

1. شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفران

صفحه 121-141

محمد زکی عقل؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ امین میر شمسی کاخکی؛ عبداله ملافیلابی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی


5. بخش‌بندی منفعتی بازار زعفران ایران با استفاده از الگوریتم‌های خوشه‌بندی قطعی و فازی در مشهد

صفحه 193-208

امیرحسین توحیدی؛ محمد قربانی؛ علیرضا کرباسی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ بهروز حسنی-مهموئی


6. علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران

صفحه 209-224

رضا لطفی؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ محمد فاریابی