دوره و شماره: دوره 9، شماره 4 - شماره پیاپی 34، دی 1400 
بررسی تناسب اراضی و تدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین‌نما برای زعفران

صفحه 395-408

10.22048/jsat.2021.286314.1426

علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ مهناز اسکندری؛ سید علیرضا سیدجلالی؛ جواد سیدمحمدی؛ ابوالحسن مقیمی؛ محمد قاسم زاده گنجه ای؛ علیرضا مقری فریز؛ محمدرضا پهلوان راد


استفاده از بینایی کامپیوتر در تشخیص غیرمخرّب زعفران واقعی و تقلبی

صفحه 409-429

10.22048/jsat.2021.299151.1433

بهروز اکبری آدرگانی؛ مرتضی محمدزاده مقدم؛ مهدی کریمی نوقابی؛ مجتبی محمدپور؛ محمد خلیلیان موحد