دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 35، فروردین 1401 (بهار 1401) 
بهینه‌سازی آزمایشگاهی به‌روش سطح-پاسخ در استخراج آنتوسیانین از گلبرگ زعفران با استفاده از حلال اسید‌سیتریک

صفحه 51-68

10.22048/jsat.2022.318422.1445

سید محمد رضا نقیبی حسینی؛ حسینعلی اخلاقی امیری؛ علی گرمرودی اصیل؛ محمود محمدزاده؛ عباس همتی کاخکی


سنجش کارایی صادرات زعفران ایران

صفحه 69-83

10.22048/jsat.2022.297596.1432

حسین محمدی؛ میلاد امینی زاده؛ حنانه آقاصفری


پایداری صادرات زعفران ایران در بازارهای جهانی و عوامل مؤثر بر آن

صفحه 85-96

10.22048/jsat.2022.105114.1270

فائزه مرتضائی مقدم؛ تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور