دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تیر 1396، صفحه 107-194 

مقاله علمی پژوهشی

بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری)

صفحه 107-122

10.22048/jsat.2016.38669

علیرضا کوچکی؛ علیرضا کرباسی؛ سید محمد سیدی


ارزیابی خصوصیات رشدی بنه‌های دختری زعفران تحت تأثیر نظام‌های کشاورزی رایج و ارگانیک

صفحه 133-147

10.22048/jsat.2016.40887

محمدعلی بهدانی؛ غلامرضا زمانی؛ حمید رضا فلاحی؛ محمدحسن سیاری زهان؛ علیرضا صمدزاده


مقاله علمی کوتاه

مطالعه امکان تولید آفلاتوکسین B1 در زعفران و محصولات حاصل از آن

صفحه 185-194

10.22048/jsat.2017.29711.1098

عباس محمدی؛ سیمین نجار؛ فهیمه سنگی کاظم آباد