دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تابستان 1396، صفحه 107-194 

مقاله علمی پژوهشی

1. بررسی برخی دلایل کاهش عملکرد زعفران در طی 30 سال اخیر (مقاله مروری)

صفحه 107-122

علیرضا کوچکی؛ علیرضا کرباسی؛ سید محمد سیدی


3. ارزیابی خصوصیات رشدی بنه‌های دختری زعفران تحت تأثیر نظام‌های کشاورزی رایج و ارگانیک

صفحه 133-147

محمدعلی بهدانی؛ غلامرضا زمانی؛ حمید رضا فلاحی؛ محمدحسن سیاری زهان؛ علیرضا صمدزاده


5. بررسی امکان تولید زعفران (.Crocus sativus L) در سیستم کشت عمودی

صفحه 161-173

لورین علی احمد؛ علی سروش زاده؛ علی مختصی بیدگلی


مقاله علمی کوتاه

7. مطالعه امکان تولید آفلاتوکسین B1 در زعفران و محصولات حاصل از آن

صفحه 185-194

عباس محمدی؛ سیمین نجار؛ فهیمه سنگی کاظم آباد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 311-412 پاییز 1396، صفحه 195-308 تابستان 1396، صفحه 107-194 بهار 1396، صفحه 1-105