دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، زمستان 1396، صفحه 311-412 
4. ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران

صفحه 361-377

حامد بخشی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین سعیدی راد؛ محمد حسین آق خانی؛ رقیه پورباقر


مقاله علمی کوتاه

7. ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

صفحه 407-412

سید مقداد هاشمی؛ سید محمد معصومی؛ حمید رضا قاسم پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1396، صفحه 311-412 پاییز 1396، صفحه 195-308 تابستان 1396، صفحه 107-194 بهار 1396، صفحه 1-105