دوره و شماره: دوره 5، شماره 4 - شماره پیاپی 18، دی 1396، صفحه 311-412 
ساخت و ارزیابی دستگاه تک‌ساز ردیفی گل زعفران

صفحه 361-377

10.22048/jsat.2017.52095.1157

حامد بخشی؛ محمد حسین عباسپور فرد؛ محمد حسین سعیدی راد؛ محمد حسین آق خانی؛ رقیه پورباقر


مقاله علمی کوتاه

ویژگی‌های ضد میکروبی عصاره زعفران وحشی ( Crocus sativus var. haussknechtii Boiss. and Reut. ex Maw)

صفحه 407-412

10.22048/jsat.2017.55499.1171

سید مقداد هاشمی؛ سید محمد معصومی؛ حمید رضا قاسم پور