دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1397، صفحه 393-533 (زمستان 97) 

مقاله علمی پژوهشی

ارزیابی اثر حاصلخیزکننده‌های خاک و آبیاری تابستانه بر عملکرد گل و بنه زعفران

صفحه 393-414

10.22048/jsat.2018.70724.1205

قربانعلی اسدی؛ سرور خرم دل؛ رضا قربانی؛ بهاره بیچرانلو


اثر وزن بنه مادری و میزان کود گاوی بر عملکرد گل و بنه زعفران

صفحه 445-460

10.22048/jsat.2017.88165.1236

رامین اسمی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ علیرضا کوچکی؛ احمد احمدیان


بررسی نقش تحریم‌های تجاری و بحران اقتصادی جهانی بر صادرات زعفران ایران

صفحه 499-511

10.22048/jsat.2017.85769.1231

آرش دوراندیش؛ میلاد امینی زاده؛ اندیشه ریاحی؛ الهام مهرپرور حسینی