دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 107-169 

مقاله علمی پژوهشی

1. جایگاه زعفران ارگانیک در سبد مصرفی آتی خانوارها و عوامل موثر برآن

صفحه 107-114

10.22048/jsat.2014.6870

احمدرضا شاپوری؛ محمد قربانی؛ آرش دوراندیش؛ محمدرضا کهنسال


5. اثر دمای محیط ریشه بر فعالیت آنتی اکسیدانت های بنه زعفران

صفحه 145-154

10.22048/jsat.2014.7272

فاطمه نصیریان؛ علی سروش زاده؛ فائزه قناتی؛ حسین اورکی


مقاله علمی کوتاه

7. بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (.Crocus sativus L) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

صفحه 165-169

10.22048/jsat.2014.7274

سیده فاطمه فانی یزدی؛ ناصر مهدوی شهری؛ خدیجه نژاد شاهرخ‌آبادی؛ سید امین فانی یزدی؛ سعید جاهدی پور