سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

محققین گرامی

جهت دریافت هر کدام از شماره های نشریه زراعت و فناوری زعفران، می توانید با پرداخت 20 هزار تومان به شماره حساب بانک ملی 217720170000 (به نام عواید اختصاصی دانشگاه تربت حیدریه) و آپلود فیش بانکی از طریق کادر بالا، درخواست خود را ارسال نمایید.

با تشکر