با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
تحلیل اقتصادی آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت نا اطمینانی نرخ ارز بر صادرات زعفران ایران

اسماعیل فلاحی؛ فاطمه مزرعه

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 367-381

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.83397.1226

چکیده
  تجارت محصولات کشاورزی باهدف رهایی از اقتصاد تک‌محصولی، در اسناد بالادستی کشور مورد تأکید قرارگرفته است. در این راستا، تحلیل اثر عوامل مؤثر بر صادرات محصول راهبردی زعفران ایران به‌عنوان بزرگ­ترین تولید­کننده و صادر­کننده‌ی این محصول در جهان، می‌تواند منجر به کسب بینش به‌منظور سیاست‌گذاری بهتر گردد. بر این اساس، مطالعه‌ی ...  بیشتر