با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
کاربرد ردپای اکولوژیک چند کارکردی در تحلیل پایداری تولید زعفران در خراسان جنوبی

سید محمد جعفر اصفهانی؛ جواد خزاعی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 491-503

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.119069.1290

چکیده
  با توجه به اثرات سوء مصرف نهاده‌های خارجی در بخش کشاورزی و وابستگی این بخش به انرژی‌های مستقیم و غیرمستقیم، تحلیل پایداری تولیدات کشاورزی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. شاخص ردپای اکولوژیک یک شاخص قوی در تحلیل پایداری است که امروزه در مجامع علمی از آن استفاده می‌شود. این شاخص فضای لازم برای حمایت از یک فعالیت را بوسیله میانگین ...  بیشتر

اقتصاد و بازاریابی
بررسی کارایی زعفرانکاران منطقه شاهیک شهرستان قاین (کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از مرزهای کارا و ناکارا)

کریم نادری؛ سید جعفر اصفهانی

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 229-240

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10389

چکیده
  زعفران به دلیل موقعیت ویژه آن از لحاظ اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد ارزی برای کشور، به‌عنوان یک گیاه استراتژیک و مهم در اقتصاد ملی تلقی می‌شود و با توجه به شرایط ویژه مناطق زعفران‌خیز برنامه‌ریزی جهت استفاده بهینه از عوامل در تولید این محصول از اهمیت بالایی برخوردار بوده و انجام مطالعه ‌به ‌منظور بررسی کارایی مزارع زعفران را ضروری ...  بیشتر