با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مطالعه فلوریستیک علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L. ) بخش چشمه‌ساران شهرستان آزادشهر

کامبیز خرمالی؛ ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری؛ مهدی زارعی؛ زینب اورسجی؛ لیلا آهنگر

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 185-209

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.183023.1347

چکیده
  تحقیقی به‌منظور مطالعه فلوریستیک علف‌های هرز مزارع زعفران (Crocus sativus L.) واقع در بخش چشمه‌ساران شهرستان آزادشهر جهت گزارش پراکنش و تنوع گونه‌ای جمعیت علف‌های ‌هرز انجام شد. برای این منظور، مزارع زعفران با سطح زیر کشت بالغ بر 3 هکتار در سه منطقه شامل روستاهای نرآب، وامنان و تیل‌آباد مورد شناسایی قرار گرفت. شناسایی و نمونه‌برداری ...  بیشتر