با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
مقایسه میزان مصرف نهاده‌های کود و سم در سیستم های تولید زعفران و گندم در شهرستان قائنات

فاطمه یعقوبی؛ مجید جامی الاحمدی؛ محمد رضا بخشی؛ محمد حسن سیاری زهان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 115-125

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6871

چکیده
  تجاری شدن فعالیت‌های کشاورزی و به دنبال آن استفاده گسترده از سموم و کودهای شیمیایی در تولید محصولات کشاورزی باعث ایجاد مشکلات جدی در محیط ‌زیست شده ‌است. با توجه به این مسئله و به‌منظور ارزیابی میزان نهاده‌های مصرفی کود و سم در زراعت گندم و زعفران، مطالعه‌ای در شهرستان قائنات واقع در خراسان جنوبی در سال زراعی 91-1390 انجام شد که در ...  بیشتر