با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
اثر محلول‌پاشی نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران (.Crocus sativus L)

مجید رستمی؛ معصومه ملکی؛ علیرضا عفتی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 345-359

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.54127.1160

چکیده
  به منظور بررسی تأثیر نانو کودهای مختلف بر برخی صفات فیزیولوژیک زعفران، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی با شش تیمار و سه تکرار در دانشگاه ملایر در سال زراعی 94-1393 انجام شد. تیمار­های آزمایشی شامل نانو کودهای تک عنصره­ی آهن، منگنز، بُر، پتاسیم، روی و شاهد بودند که با غلظت دو در هزار و به­صورت محلول­پاشی جهت بهبود وضعیت ...  بیشتر