با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
بررسی کنه کشی ترکیبات گیاهی و شیمیایی بر کنه زعفران Rhizoglyphu robini در شرایط آزمایشگاهی

فرشته یوسف زاده؛ عیسی جبله؛ علی اولیایی ترشیز؛ احمد احمدیان

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 487-497

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.26623.1080

چکیده
  با توجه به صادراتی بودن گیاه زعفران (Crocus sativus L.) و برتری محصولات ارگانیک در بازار پسندی آن‌ها، این مطالعه به منظور بررسی روش‌های غیر‌شیمیایی و مقایسه با کنه کش های شیمیایی در کنترل کنه زعفران که از آفات مهم زعفران محسوب می‌شود، در پژوهشکده زعفران دانشگاه تربت حیدریه در سال 1393 انجام شد. در این تحقیق اثر کنه‌کش‌های بروموپروپیلات و ...  بیشتر