با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
تعیین قابلیت تصاویر ماهواره ای لندست 8 در تخمین سطح زیر کشت زعفران (نمونه موردی: شهرستان تربت حیدریه)

جلیل فرزادمهر؛ کاظم تباکی بجستانی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 49-60

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.48518.1194

چکیده
  زعفران محصولی استراتژیک است و برآورد سطح زیرکشت و در نهایت برآورد میزان تولید آن در محدوده­های جغرافیایی خاص، لازمه برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های مقتضی جهت انجام مبادلات اقتصادی و تجاری می‌باشد. بنابراین، سرعت و دقت در این قبیل ارزیابی‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده تکنیک‌های سنجش از دور، به دلیل فراهم آوردن داده‌های ...  بیشتر