با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
اولین گزارش بیماری پوسیدگی بنه زعفران وحشی ناشی از Fusarium oxysporum در ایران

قاسم نجاری؛ خشنود نوراللهی؛ مریم پیری

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1397، ، صفحه 119-123

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.59518.1185

چکیده
  زعفران (Crocus sativus L.) مهم­ترین گیاه در جهان است که از کلاله آن به دلیل داشتن مواد رنگی و مواد معطر در طباخی، قنادی و تولید داروها استفاده می­شود. بیماری پوسیدگی بنه زعفران یکی از بیماری‌های مهم زعفران در ایران می‌باشد. به‌منظور شناسایی عوامل پژمردگی و پوسیدگی بنه زعفران وحشی، به‌صورت تصادفی از گیاهان دارای علائم زردی و پژمردگی در ...  بیشتر