با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
سرهم‌بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفران

محمدرضا رضائی؛ حمید رضا شریفی؛ علیرضا سیفی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.318852.1446

چکیده
  گیاهCrocus sativus ، گیاهی تریپلویید است که به روش رویشی با استفاده از بنه تکثیر می­شود. به دلیل تولید مثل غیرجنسی، تفرق صفات و تنوع ژنتیکی در این گیاه با محدودیت مواجه است. نشانگرهای EST-SRR مزایایی از جمله هم­غالبیت، اختصیاصیت برای لوکوس خاص و پلی­مورفیسم بالا نسبت به نشانگرهای دیگر دارند. با توجه به دردسترس بودن داده­های ترنسکریپتوم، ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
تنوع ژنتیکی قارچ Alternaria alternata عامل پوسیدگی زعفران با استفاده از نشانگرهای ملکولی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

قاسم نجاری؛ خشنود نوراللهی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 331-346

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.113230.1277

چکیده
  بیماری لکه موجی با عامل Alternaria alternata یکی از مهمترین بیماری‌های گیاهی در دنیا به شمار می‌رود. برای تعیین تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های قارچAlternaria 50 نمونه در سطح مزارع زعفران در استان‌ خراسان رضوی (کاشمر، تربت‌جام، تربت حیدریه، مه ولات، بردسکن) و استان خراسان جنوبی (قائنات، سرایان، بیرجند) جمع آوری گردید. در نهایت 50 جدایه قارچ A. alternata از نمونه‌های ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR

محمد علی بهدانی؛ علی ایزانلو

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 347-358

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.104167.1266

چکیده
  زعفران زراعی به عنوان با ارزش­ترین ادویه جهان از نظر ژنتیکی کلون مونومورفی بوده، ولی تفاوت­هایی نیز در فنوتیپ و کیفیت گزارش شده است که مهم­ترین تنوع فنوتیپی از نظر زراعی و اقتصادی، وجود گل­های با بیش از سه کلاله است، بنابراین هدف از این تحقیق استفاده از نشانگرهای مولکولی مختلف جهت مطالعه مولکولی زعفران های با بیش از 3 کلاله ...  بیشتر