با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
تحلیل اقتصادی تولید و مقایسه کارایی فنی مزارع کوچک و بزرگ زعفران در استان خراسان رضوی

تکتم محتشمی؛ علیرضا کرباسی؛ بهاره زندی دره غریبی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17362

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اقتصادی مصرف نهاده‌های مختلف در تولید زعفران و نیز اندازه‌گیری کارایی تولید این محصول در مزارع کوچک و بزرگ استان خراسان رضوی می‌باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 170 زعفران‌کار شهرستان‌های تربت حیدریه و زاوه در سال 1393 جمع آوری شده است. به منظور اطمینان از صحت انتخاب الگوی تولید مورد ...  بیشتر

اقتصاد و بازاریابی
کاربرد روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)

حدیث کاوند؛ الهام کلبعلی؛ محمود صبوحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6183

چکیده
  بخش کشاورزی برای تأمین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته‌های مصرف‌کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع، تحت‌فشار می‌باشد. با توجه به اهمیت کارایی در رشد بهره‌وری، این شاخص می‌تواند نقش مهمی را به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه برای تکامل سیستم‌های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند. هدف از ...  بیشتر

اقتصاد و بازاریابی
بررسی کارایی فنی، بازاریابی و ساختار بازار زعفران ایران

محمود شبان؛ ابوالفضل محمودی؛ محسن شوکت فدایی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 85-101

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4819

چکیده
  مطالعه حاضر به تعیین کارایی فنی و بررسی بازاریابی و ساختار بازار زعفران می‌پردازد. در این تحقیق جهت بررسی کارایی فنی، حاشیه‌های بازاریابی زعفران و شناسایی مسیرهای بازاررسانی از آمار پیمایشی با تکمیل 140 پرسشنامه از بهره برداران و 25 پرشسنامه خرده فروش 14 پرسشنامه عمده فروش و مصاحبه با تعدادی کارشناس کشاورزی مربوط به سال 1391 در شهرستان‌های ...  بیشتر