کلیدواژه‌ها = مزیت نسبی آشکارشده متقارن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران

دوره 2، شماره 1، بهار 1393، صفحه 59-74

علیرضا کرباسی؛ فاطمه رستگاری پور