با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
واکاوی آثار و عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور مطالعه موردی: دهستان اسحق‌آباد

مجید حمزه ئی؛ خدیجه بوزرجمهری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.8621

چکیده
  انتخاب الگوی کشت مناسب به‌ویژه کشت محصولات دارای ارزش بالا نظیر زعفران، نشان می‌دهد که الگوی کشت این محصولات می‌تواند دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه روستایی را تسهیل کند. در سال‌های اخیر، کشت محصول زعفران در بخش‌هایی از شهرستان نیشابور همچون دهستان اسحق‌آباد، رشد قابل‌توجهی داشته، به‌نحوی‌که باعث تغییر الگوی کشت از پیاز ...  بیشتر