با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
علل و پیامدهای ائتلاف برندهای زعفران صادراتی ایران

رضا لطفی؛ صمد عالی؛ مرتضی محمودزاده؛ محمد فاریابی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 209-224

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.240983.1405

چکیده
  ایران بزرگ‌ترین تولید‌کننده و صادرکننده زعفران در جهان است اما در طی سال‌های اخیر سهم ایران از بازار جهانی این محصول استراتژیک ملی در حال افول بوده است. در حال حاضر برندهای زعفران صادراتی ایران در مقایسه با برندهای سایر کشورها که عمدتاً وارد کننده زعفران ایران هستند از جایگاه رقابتی مناسبی برخودار نیستند. به‌باور اکثر صاحب­نظران ...  بیشتر