کلیدواژه‌ها = کود شیمیایی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل زعفران کاران به کشت زعفران ارگانیک

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 107-119

محمد رضا کهنسال؛ ملیحه شیبانی


2. اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد گل و کلاله زعفران (.Crocus sativus L)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 181-196

روشنک شهریاری؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محسن جهان؛ رضا خراسانی


3. نقش اندازه بنه مادری و نوع کود بر کارایی مصرف نیتروژن در زعفران زراعی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 243-254

علیرضا کوچکی؛ مهدی جمشید عینی؛ سید محمد سیدی