با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
عوامل مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان زعفران‌کار (مطالعه موردی: شهرستان قاینات)

سید مهدی حسینی؛ امیر دادرس مقدم؛ علیرضا کرباسی؛ احمد وندکی

دوره 8، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 119-129

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.132153.1301

چکیده
  ریسک در فعالیت‌های کشاورزی، تأثیر بسزایی در تولیدات کشاورزی دارد و ریسک تولید کشاورزان بر اقتصاد خانوار به تبع آن بر اقتصاد جامعه اثر گذار است. از این­رو شناسایی عوامل و تعیین کننده­های مهم مؤثر بر مدیریت ریسک کشاورزان از اهمیت خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر ریسک زعفران­کاران قاینات صورت گرفته ...  بیشتر

بررسی دیدگاه زعفران‌کاران درخصوص تغییرات اقلیم و استراتژی‌های سازگاری (مطالعه موردی: شهرستان تربت‌حیدریه)

فاطمه رستگاری پور؛ ملیحه شیبانی

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 551-562

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.160631.1329

چکیده
  تغییرات آب و هوایی، یکی از جدی­ترین چالش ­های زیست­ محیطی است و اثرات طولانی مدت آن می­تواند عواقب جدی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به همراه داشته ­باشد. بخش کشاورزی یکی از بخش­های آسیب پذیر نسبت به تغییرات آب و هوایی است. در همین راستا این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر به کارگیری استراتژی های سازگاری از سوی زعفران­کاران ...  بیشتر