با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی

سمیه زاده رحیم؛ ایرج رداد؛ حسن بهزادی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 313-334

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.39560

چکیده
  زعفران از جمله محصولات صادراتی و دارای مزیت رقابتی در ایران محسوب می‌شود و زعفران‌کاران برای ارتقای کیفیت و عملکرد زراعی خود نیازمند دسترسی به اطلاعات مناسب هستند. ازاین‌رو پرداختن به رفتار اطلاع‌یابی و شناسایی مقوله‌ها، منابع و راهبردهای اطلاع‌یابی و چالش‌ها و مشکلات موجود می‌تواند در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مقتضی ...  بیشتر