با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
اثر عصاره گلبرگ زعفران بر کیفیت انبارمانی قطعات تازه برش خورده هندوانه

حامد کاوه

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 301-312

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38667

چکیده
  زعفران به‌عنوان گیاهی ارزشمند مورد توجه تولیدکنندگان و بازرگانان قرار دارد. محصولات جانبی زعفران همچون گلبرگ آن، که امروزه اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضد میکروبی و تغذیه‌ای آن به اثبات رسیده است متأسفانه بجز موارد محدود مورد استفاده چندانی ندارد. به منظور بررسی کاربرد عصاره گلبرگ زعفران به‌عنوان یک بهبود دهنده در کیفیت پس از برداشت ...  بیشتر