با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی (امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) بر افزایش رضایت شغلی زعفران‌کاران شهرستان بافق

راضیه جماعتی اردکانی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 275-283

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.95424.1253

چکیده
  احساس امنیت شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری از جمله عواملی هستند که ممکن است رضایت شغلی زعفران­کاران را تأثیر قرار دهد و باعث افزایش کارایی آنان شود. هدف از پژوهش حاضر تحلیل اثرات روانشناختی اجتماعی (امنیت شغلی و کیفیت زندگی کاری) در افزایش رضایت شغلی زعفران­کاران شهرستان بافق بود که با استفاده از تحلیل همبستگی انجام گرفته است. جامعه ...  بیشتر

اقتصاد و بازاریابی
بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن

مجید خسروی؛ علی شمس؛ حیدر قلی زاده؛ زهرا هوشمندان مقدم فرد

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 91-105

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.50866.1155

چکیده
  زعفران‌کاران به خاطر دلایل متعددی دارای رفتارهای بازاریابی متفاوتی در ارتباط با شیوه فروش زعفران تولیدی خودشان هستند، ازاین‌رو تحقیق توصیفی- همبستگی حاضر با هدف بررسی عوامل مرتبط با شیوه فروش محصول تولید شده توسط زعفران‌کاران شهرستان قائن صورت گرفت. جامعه آماری کلیه زعفران‌کاران شهرستان قائن در سال 1394 بودند (12860 نفر) که با استفاده ...  بیشتر

مقایسه رفتار اطلاع‌یابی زعفران‌کاران نمونه با عادی استان خراسان جنوبی

سمیه زاده رحیم؛ ایرج رداد؛ حسن بهزادی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 313-334

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.39560

چکیده
  زعفران از جمله محصولات صادراتی و دارای مزیت رقابتی در ایران محسوب می‌شود و زعفران‌کاران برای ارتقای کیفیت و عملکرد زراعی خود نیازمند دسترسی به اطلاعات مناسب هستند. ازاین‌رو پرداختن به رفتار اطلاع‌یابی و شناسایی مقوله‌ها، منابع و راهبردهای اطلاع‌یابی و چالش‌ها و مشکلات موجود می‌تواند در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های مقتضی ...  بیشتر