با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
همسانه‌سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن UGT در زعفران(Crocus sativus L.) ایران

محمد جواد حبیب زاده؛ سید مهدی زیارت نیا؛ ابراهیم دورانی علیایی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 281-300

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.403704.1492

چکیده
  آپوکاروتنوئیدها عامل ارزش اقتصادی در گیاه زعفران هستند، بنابراین جداسازی و مطالعه ژن‌های درگیر در متابولیسم آپوکاروتنوئیدها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این تحقیق، باتوجه به اهمیت ژن CsUGT در بیوسنتز کروسین و به منظور شناخت بیشتر خصوصیات پروتئین CsUGT، اقدام به جداسازی، همسانه‌سازی و انتقال این ژن به باکتری E.coli سویه DH5α شد. ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی آپوکاروتنوئیدها و ساختار ژن‌های مرتبط با سنتز آن‌ها در گونه‌های زعفران زراعی و وحشی با بهره‌گیری از HPLC و ابزار بیوانفورماتیک

مهدی حسنلو؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سید علیرضا سلامی؛ احسان محسنی فرد

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 183-197

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.403233.1491

چکیده
  زعفران زراعی (Crocus sativus L.) به‌واسطه وجود سه متابولیت کروسین، پیکروکروسین و سافرانال دارای ارزش اقتصادی بالایی است. دست­یابی به متابولیت­های مذکور به ویژه کروسین، در منابعی ‌غیر از زعفران زراعی رویکردی است که با وجود گونه‌های وحشی بومی در ایران اهمیت بسیاری دارد. در تحقیق حاضر کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) به‌عنوان ابزار ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی بیان برخی ژن‌های مرتبط با ساخت آپوکارتنوئیدها در مراحل رشدی کلاله و تپال در زعفران زراعی و دوگونه‌ وحشی

مهدی حسنلو؛ محمدرضا عظیمی مقدم؛ سید علیرضا سلامی؛ احسان محسنی فرد

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.387897.1482

چکیده
  زعفران زراعی Crocus sativus L. گیاهی دارویی، پرکاربرد و گران‌قیمت بوده دارای مواد موثره مهم: کروسین، پیکروکروسین و سافرانال است که ویژگی های رنگ، طعم و بو به آن می‌دهد. جستجوی منابع جدید تولید کننده آپوکارتنوئیدهای مذکور اهمیت تحقیق روی آن را روز به روز آشکارتر می‌کند. از آنجایی که کشور ایران دارای گونه های وحشی دیپلوئید با ویژگی‌هایی ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
مطالعه تاژک و ژن fliC باکتری عامل بیماری پوسیدگی بنه زعفرانBurkholderia gladioli pv. gladioli، راهبردی در شناسایی باکتری و پیشگیری از گسترش بیماری

محمد رمضانی کپورچالی؛ محمدرضا صفرنژاد؛ ابوالقاسم قاسمی؛ ناصر فرخی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 261-272

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.342484.1461

چکیده
  باکتری Burkholderia gladioli pv. gladioli (Bgg) عامل بیماری پوسیدگی بنه زعفران از بیماری­های شایع­ این گیاه است. روش­های شناسایی دقیق نقش مهمی در مدیریت کنترل بیماری خواهند داشت. تاژک، وسیله اصلی حرکت در باکتری­ها است و از اهمیت خاصی در کلونیزاسیون، استقرار و بیماریزایی برخوردار است. ژن fliC یکی از پنج ژن کد کننده فلاژلین می­باشد. در این مطالعه، ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
تاثیر پرتو گاما بر برخی شاخص‌های رشدی و فیتوشیمیایی زعفران (Crocus sativus)

علی محمد محیط اردکانی؛ سیدابراهیم سیفتی؛ علی ایزانلو؛ زهرا کریمی بکر

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 273-286

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.326686.1451

چکیده
  در سال‌های اخیر که استفاده از زعفران به دلیل خصوصیات دارویی و ترکیبات مؤثره آن رو به افزایش است، علاوه ‌بر افزایش تولید محصول، افزایش کمی و کیفی متابولیت‌های ثانویه به عنوان یکی از مهم­ترین اهداف به‌نژادی در این گیاه به‌شمار می‌رود. از طرفی، گیاه زعفران به خاطر ماهیت تکثیر رویشی از تنوع ژنتیکی پایینی برخوردار بوده و اصلاح از ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
شناسایی نشانگرهای مولکولی ریز ماهواره در گیاه زعفران (.crocus sativus L) با استفاده از داده های RNA-Seq

علی درویشیان؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ مصطفی درویش نیا؛ احمد اسماعیلی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 149-161

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.326684.1452

چکیده
  زعفران ارزشمندترین گیاه ادویه‎ای و دارویی جهان است. به‌نژادی زعفران به دلیل اطلاعات اندک از ساختار ژنوم آن با مشکلات زیادی همراه است. از این‌رو، دست‌یابی به اطلاعات ژنتیکی این گیاه از اهمیت بسیاری برای برنامه‌های به‌نژادی سنتی و مولکولی آن برخوردار می‌باشد. نشانگرهای مولکولی به‌ویژه نشانگرهای قدرتمند هم‌بارزی همانند نشانگرهای ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
سرهم‌بندی ترنسکریپتوم و شناسایی نشانگرهای EST-SSR در زعفران

محمدرضا رضائی؛ حمید رضا شریفی؛ علیرضا سیفی

دوره 10، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 41-49

https://doi.org/10.22048/jsat.2022.318852.1446

چکیده
  گیاهCrocus sativus ، گیاهی تریپلویید است که به روش رویشی با استفاده از بنه تکثیر می­شود. به دلیل تولید مثل غیرجنسی، تفرق صفات و تنوع ژنتیکی در این گیاه با محدودیت مواجه است. نشانگرهای EST-SRR مزایایی از جمله هم­غالبیت، اختصیاصیت برای لوکوس خاص و پلی­مورفیسم بالا نسبت به نشانگرهای دیگر دارند. با توجه به دردسترس بودن داده­های ترنسکریپتوم، ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
شاخص‌های تولید بنه‌های استاندارد و سالم زعفران

محمد زکی عقل؛ سرور خرم دل؛ علیرضا کوچکی؛ جعفر نباتی؛ احمد نظامی؛ امین میر شمسی کاخکی؛ عبداله ملافیلابی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی

دوره 9، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 121-141

https://doi.org/10.22048/jsat.2021.233278.1401

چکیده
  تولید پایدار زعفران به عنوان یکی از اهداف کلان و راهبردی کشاورزی ایران نیازمند تدوین یک برنامه مشخص و سازماندهی شده است. در طی نیم قرن گذشته توسعه زراعت زعفران در ایران بیش از هر محصول دیگری انجام شده و سطح زیر کشت آن تا 8/37 برابر افزایش یافته است. با این وجود، میانگین عملکرد در واحد سطح از این توسعه تبعیت نکرده و با شیبی منفی در حال کاهش ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
اثر سطوح مختلف کیتوزان بر مقادیر و بیان ژن های کروسین و سافرانال در محیط کشت مایع زعفران (Crocus sativus L.)

توفیق طاهرخانی؛ رسول اصغری زکریا؛ منصور امیدی؛ ناصر زارع؛ محبوبه طاهرخانی

دوره 9، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.247224.1409

چکیده
  زعفران (Crocus sativus) گیاه بسیار مهم دارویی و اقتصادی بومی ایران است که با طعم، عطر و رنگ خاص علاوه بر مصارف غذایی دارای خواص دارویی فراوانی است. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر استفاده از کیتوزان به عنوان الیسیتور بر افزایش مقادیر کروسین و سافرانال و تغییرات بیان ژن‌های دخیل در تنظیم رونویسی به عنوان دو ترکیب دارویی مهم این گیاه در کشت سوسپانسیونی ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
شناسایی نشانگرهای ISSR مرتبط با صفات کمی اکوتیپ‌های زعفران زارعی (Crocus Sativus L)

سید محمد علوی سینی؛ جلال صبا؛ سید سیامک علوی کیا؛ محمد رضا عظیمی مقدم

دوره 8، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 598-608

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.189000.1354

چکیده
  به منظور بررسی ارتباط صفات کمی و نشانگرهای ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) آزمایشی تحت دو شرایط مزرعه و آزمایشگاه در دانشگاه زنجان انجام شد. در این آزمایش از 20 آغازگر ISSR استفاده شد و صفات زراعی (شامل تعداد گل، وزن تر کلاله، وزن تر گل، وزن خشک کلاله، وزن خشک گل، طول کلاله، عملکرد زعفران، تعداد بنه­دختری، وزن­تر بنه، وزن­خشک­ بنه، تعداد برگ، ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
تأثیر امواج فراصوت، دما، نور، کیتوسان و تنظیم‌کننده‌های رشد گیاهی بر کالوسزایی زعفران (Crocus sativus L.)

فریبا افخمی حور؛ ناصر زارع؛ رسول اصغری؛ محمد مهدی‌زاده؛ بهنام فیروزی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 361-375

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.215454.1376

چکیده
  زعفران به‌ عنوان گیاهی چندساله و تری‍‍‍‍‍‍‍پلوئید به­دلیل داشتن متابولیت‌های ثانویه ارزشمند، یکی از مهم‌ترین گیاهان دارویی دنیا محسوب می‌شود. مطالعه‌ی حاضر با هدف ارزیابی عوامل مختلف (نوع اکسین، امواج فراصوت، دما، نور و کیتوسان) بر کالوس‌زایی و رشد کالوس در ریزنمونه‎های بنه زعفران در قالب دو آزمایش انجام شد. در ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
شناسایی و بیان نوترکیب ایزوفرم ژنی سنتز کننده کروسین در کلاله زعفران

نورالدین حسین پورآزاد

دوره 7، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 481-490

https://doi.org/10.22048/jsat.2019.133922.1302

چکیده
  وجود ایزوفرم­های ژنی مختلف در گیاهان منجر به ایجاد ایزومرهای مختلف از متابولیت­ها به مانند متابولیت­های گلیکوزیله شده می­گردند. در تحقیق حاضر به شناسایی و بیان هترولوگ ایزوفرم ژنی کدکننده آنزیم گلیکوزیل ترانسفراز کلاله گیاه زعفران در مرحله گرده افشانی پرداخته شد. نتایج حاصل از توالی‌یابی و آنالیز­های بیوانفورماتیکی توالی ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
تنوع ژنتیکی قارچ Alternaria alternata عامل پوسیدگی زعفران با استفاده از نشانگرهای ملکولی در استان‌های خراسان رضوی و جنوبی

قاسم نجاری؛ خشنود نوراللهی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 331-346

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.113230.1277

چکیده
  بیماری لکه موجی با عامل Alternaria alternata یکی از مهمترین بیماری‌های گیاهی در دنیا به شمار می‌رود. برای تعیین تنوع ژنتیکی در جمعیت‌های قارچAlternaria 50 نمونه در سطح مزارع زعفران در استان‌ خراسان رضوی (کاشمر، تربت‌جام، تربت حیدریه، مه ولات، بردسکن) و استان خراسان جنوبی (قائنات، سرایان، بیرجند) جمع آوری گردید. در نهایت 50 جدایه قارچ A. alternata از نمونه‌های ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تنوع ژنتیکی در زعفران های با بیش از سه کلاله با استفاده از نشانگرمولکولی SSR و ISSR

محمد علی بهدانی؛ علی ایزانلو

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 347-358

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.104167.1266

چکیده
  زعفران زراعی به عنوان با ارزش­ترین ادویه جهان از نظر ژنتیکی کلون مونومورفی بوده، ولی تفاوت­هایی نیز در فنوتیپ و کیفیت گزارش شده است که مهم­ترین تنوع فنوتیپی از نظر زراعی و اقتصادی، وجود گل­های با بیش از سه کلاله است، بنابراین هدف از این تحقیق استفاده از نشانگرهای مولکولی مختلف جهت مطالعه مولکولی زعفران های با بیش از 3 کلاله ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
مقایسه عملکرد ابزارهای سرهم‌بندی ترنسکریپتوم در گیاه زعفران زراعی (.Crocus sativus L)

مریم واحدی؛ سید علیرضا سلامی؛ مجید شکرپور؛ حسن رضادوست

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 69-80

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.87859.1235

چکیده
  زعفران گیاه دارویی و ادویه‌ای ارزشمند متعلق به خانواده زنبق و به‌عنوان منبع غنی از آپوکاروتنوئیدها در جهان محسوب می‌شود. به دلیل سایز بزرگ و پیچیدگی ژنوم زعفران توالی‌یابی آن به‌عنوان چالش مطرح است. با ظهور تکنیک‌های توالی‌یابی نسل بعد، توالی‌یابی RNA به‌عنوان منبع غنی مطالعات بیولوژیکی توسعه یافته ‌است. سرهم‌بندی ترنسکریپتوم­ها­ ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
تنش کم‌آبی و اثر نانو ذرات نقره بر صفات مورفولوژیک برخی اکوتیپ‌های زعفران (Crocus sativus L.) خراسان جنوبی

سارا صابرتنها؛ براتعلی فاخری؛ نفیسه مهدی نژاد؛ زهره علیزاده

دوره 6، شماره 4 ، دی 1397، ، صفحه 473-485

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.82080.1223

چکیده
  این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر تنش کم‌آبی و نانو ذرات نقره بر صفات مورفولوژیکی برخی اکوتیپهای زعفران انجام شد. آزمایش به‌صورت اسپیلت پلات فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بیرجند با دو سطح آبیاری کامل و کم‌آبی بر روی 10 اکوتیپ زعفران و در سه سطح نانو ذرات نقره شامل تیمار شاهد (آب مقطر)، ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تاثیر برخی تیمارهای هورمونی مختلف و نوع ریزنمونه بر کالوس‌زائی زعفران

خدیجه باقری؛ پژمان آزادی؛ میترا غلامی؛ مسعود میرمعصومی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 231-239

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.36767.1120

چکیده
  زعفران زراعی علاوه بر اینکه گران‌ترین ادویه جهان است از نظر وجود متابولیت‌های داروئی مهم و متعدد نیز حائز اهمیت ویژه‌ای است. این گیاه تریپلوئید بوده و ایجاد بذر نمی‌کند. به دلیل عقیم بودن، موفقیت‌های کسب‌شده با روش‌های اصلاح سنتی بسیار اندک بوده است. ارائه یک دستورالعمل کالوس‌زائی کارآمد برای این گیاه از دو جهت مورد توجه است: ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی الگوی بیانی ژن PIC2 مؤثر در گلدهی زعفران (.Crocus sativus L)

ایمان یوسفی جوان؛ فائزه قراری

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1396، ، صفحه 73-90

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.63141.1200

چکیده
  زعفران (.Crocus sativus L) گیاهی است که به منظور استفاده از گل و کلاله قرمز رنگ گل، با اهداف زیادی ‌از جمله مصرف در صنایع غذایی، رنگ و پزشکی کشت می‌شود. به علت با ارزش بودن گل، شناخت ژن‌های شرکت‌کننده در مسیر گلدهی یکی از مهم‌ترین مسائل این گیاه است، که با روشن شدن این مسیر می‌توان ابتکار عمل در نظم گلدهی و تا حدودی زمان گلدهی و عوامل محیطی ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

مجید شکرپور؛ زینب عابدی؛ سیامک کلانتری؛ سید علیرضا سلامی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 257-265

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.38672

چکیده
  زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از مارکر RAPD

فرشته بابایی؛ زهرا طهماسبی؛ حسن فیضی؛ آرش فاضلی

دوره 4، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 267-277

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.39230

چکیده
  ایران به عنوان یکی از مراکز مهم پراکنش گونه‌‌های دارویی از جمله گیاه زعفران ( (Crocus sativus L.است. وجود یا عدم وجود تنوع ژنتیکی در ارقام بومی و تجاری رایج زعفران کشور همواره یکی از سؤالات مهم محققین این زمینه بوده است. در مطالعه حاضر، نمونه‌های مختلف زعفران از مناطق مختلف ایران شامل 17 نمونه زراعی از استان‌های خراسان شمالی، خراسان رضوی، ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
مطالعه تنوع ژنتیکی و برخی از صفات زراعی و کیفی در زعفران (.Crocus sativus L)

مهدی بیات؛ رضا امیرنیا؛ مهدی تاجبخش؛ بهاتین تانیولاچ

دوره 4، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 185-200

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.13910

چکیده
  به‌منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و زراعی زعفران، شش اکوتیپ از نقاط مختلف استان خراسان (مشهد، تربت‌جام، گناباد، تربت‌حیدریه، قاین و بیرجند) جمع‌آوری و در طی دو سال زراعی 93-1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج مزرعه‌ای نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین اکوتیپ‌ها از لحاظ اکثر صفات زراعی ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
اثر هورمون‌های مختلف بر القای کالوس، باززایی و تکثیر بنه زعفران (.Crocus sativus L)

عباس صفرنژاد؛ سیده بی بی لیلا علمداری؛ هادی درودی؛ مرضیه دلیر

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 143-154

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17364

چکیده
  زعفران گیاهی تریپلوئید است که منبع متابولیت‌های ثانویه و یکی از مهمترین محصولات اقتصادی و دارویی ایران می‌باشد. در این مطالعه تکثیر درون شیشه‌ای زعفران با استفاده از دو روش مستقیم و غیرمستقیم مورد بررسی قرارگرفت. قطعات بنه که به‌عنوان ریزنمونه مورد استفاده قرار گرفتند، پس از ضدعفونی به محیط کشت MS با غلظت‌های مختلف هورمونی مربوط ...  بیشتر

زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات
بررسی تأثیر نوع ریز نمونه و هورمون برکالوس زایی و باززایی زعفران (.Crocus sativus L)

محسن سجادی فرد؛ مقصود پژوهنده

دوره 3، شماره 3 ، مهر 1394، ، صفحه 195-202

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10390

چکیده
  زعفران (.Crocus sativus L) یکی از گیاهان دارویی است که دارای مواد مغذی و دارویی می‌باشد. کشت‌بافت زعفران می‌تواند عملکرد کمی و کیفی این محصول را ارتقا داده و درآمدزایی کشاورزان و صادرات آن را افزایش دهد. در این مطالعه 36 نوع ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تاریکی و 9 ترکیب هورمونی متفاوت در شرایط تیمار سرمایی 4‌ درجه سانتی‌گراد با استفاده از ...  بیشتر

کشاورزی و علوم پایه
بررسی اثرات عصاره آبی زعفران (.Crocus sativus L) بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به بالغ در مگس سرکه (Drosophila melanogaster M.)

سیده فاطمه فانی یزدی؛ ناصر مهدوی شهری؛ خدیجه نژاد شاهرخ‌آبادی؛ سید امین فانی یزدی؛ سعید جاهدی پور

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1393، ، صفحه 165-169

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.7274

چکیده
  زعفران (Crocus sativusL.)، گیاه بومی کشور ایران و خصوصاً منطقه خراسان هست و دارای جایگاه خاصی در الگوی تغذیه مردم می‌باشد. با توجه به مطالعات متعدد اثرات زعفران و ازآنجاکه در زمینه‌ی اثرات آن بر روند تکوین مگس سرکه به‌عنوان یک مدل جانوری مطالعات خاصی صورت نگرفته، در این مطالعه اثرات عصاره آبی زعفران بر درصد تبدیل لارو به شفیره و شفیره به ...  بیشتر

فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی
شناسایی برخی تقلبات زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از نشانگر مولکولی ITS

نسرین مشتاقی؛ الهام حمیدی؛ عبدالرضا باقری؛ احمد شریفی؛ عباس همتی کاخکی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1392، ، صفحه 29-38

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.4816

چکیده
  زعفران (L. Crocus sativus) یکی از گران‌ترین ادویه‌های دارویی جهان است که تولید محدود و قیمت بالای آن باعث شده تا در این گیاه تقلبات زیادی صورت بگیرد، این تقلبات بیشتر شامل افزودن مواد گیاهی و شیمیایی مشابه زعفران می‌باشد. برای تعیین این تقلبات روش‌های مختلفی گسترش یافته است که بیشتر آنها براساس مشخصات مورفولوژیکی، آناتومی و آزمون‌های ...  بیشتر