با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

مقاله علمی پژوهشی اقتصاد و بازاریابی
ارزیابی مالی تولید زعفران در شرایط کنترل شده در استان مازندران

سمیه شیرزادی لسکوکلایه؛ محمد بهادری؛ عباس جلالی؛ علیجان سالاریان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.412144.1503

چکیده
  در این مطالعه به منظور تعیین اندازه اقتصادی تولید زعفران در شرایط کنترل شده در استان مازندران از تحلیل فایده-هزینه و روش‏های ارزش حال خالص، نسبت فایده-هزینه، نرخ بازده داخلی و دوره بازگشت سرمایه استفاده شد. در این پژوهش جهت محاسبه شاخص‏های مالی تولید زعفران در محیط‏های کنترل شده، اطلاعات به روش میدانی و از طریق تکمیل پرسشنامه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی کشاورزی و علوم پایه
پاسخ رشدی بنه های دختری زعفران به شرایط نگهداری بنه مادری در طی دوره رکود تابستانه

سجاد مرادی مقدم؛ حمیدرضا فلاحی؛ محمدعلی بهدانی؛ سهراب محمودی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1402

https://doi.org/10.22048/jsat.2023.406637.1495

چکیده
  شرایط نگهداری بنة مادری زعفران در طی دورة رکود تابستانه، شامل مراحل خواب حقیقی و خواب ظاهری، رشد رویشی و فرایند تولید بنه‌های دختری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و از این‌رو انجام مطالعات علمی در این زمینه ضروری است. در این راستا، آزمایشی مزرعه‌ای در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 99-1398 در شهرستان قاینات اجرا شد. ...  بیشتر