با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تبریز.

3 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.

چکیده

زعفران یکی از مهم‌ترین محصولات تولیدی کشاورزی کشور می‌باشد و استان‌های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی از عمده‌ترین استان‌های تولیدکننده زعفران می‌باشند.‌ هدف از مطالعه حاضر سنجش فرضیه بازار مرکزی محصول زعفران در استان‌های خراسان شمالی، رضوی و جنوبی با استفاده از داده‌های ماهانه طی سال‌های 1385 تا 1390 می‌باشد. بدین منظور از فن آزمون هم‌جمعی برای سری‌های قیمت با استفاده از رهیافت یوهانسون بهره گرفته‌شده است. نتایج نشان‌داد که استان خراسان جنوبی نقش رهبری قیمت را در بین استان‌های مذکور بر عهده دارد. این در حالی است که از بین سه استان مربوطه، استان‌های خراسان رضوی و جنوبی تشکیل یک بازار واحد را می‌دهند که شرط LOP برای آن‌ها صادق می‌باشد. استان خراسان شمالی نیز بازاری است که در بلندمدت تحت تأثیر تغییرات قیمت دو استان خراسان رضوی و جنوبی قرار نمی‌گیرد و به‌صورت یک بازار مجزا رفتار می‌کند. لذا اتخاذ یک سیاست در بازار زعفران در هر یک از این سه استان‌، بازار این محصول در دو استان دیگر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examination of integration and central market hypothesis for saffron market in khorasan razavi, northern khorasan and southern khorasan

نویسندگان [English]

  • Alireza Karbasi 1
  • Hashem Mahmoudi 2
  • Behzad Fakari Sardehae 3
  • Mohammad Mehdi Farsi Aliabadi 3

1 Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi university of Mashhad.

2 Ph.D. student, Department of Agricultural Economics, Tabriz university.

3 Ph.D. student, Department of Agricultural Economics, Ferdowsi university of Mashhad.

چکیده [English]

Saffron is one of the important agricultural product and North Khorasan, Razavi and South is considered as the major producers in Iran. In this study Central Market Hypothesis or price leadership has been examined. For this purpose Johanson Co-integration test for monthly price data since 2006 to 2011 for these provinces has been used. Main results indicated that South Khorasan is a price leader between these provinces. In addition, saffron market is unit in South Khorasan and Khorasan Razavi and the law of one price is indefeasible. Moreover, North Khorasan has a separate market and in long run saffron market in this province is not an impressible market. The adoption of a policy on each of the three provinces, affects the other two the product market provinces.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Market
  • Continuity Market
  • Saffron
  • Co-integration