با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایرانبر اساس آخرین رتبه‌بندی نشریات علمی معتبر ثبت شده در ISC (پایگاه استنادی علوم جهان اسلام)، نشریه زراعت و فناوری زعفران موفق به کسب جایگاه کیفی  Q1شد. ضمن تبریک و تشکر از مدیر مسئول نشریه جناب آقای دکتر محمد حسن فتحی، سردبیر نشریه جناب آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم، اعضای محترم هیأت تحریریه و کلیه دست اندرکاران علمی و اجرائی نشریه، خاطر نشان می‌شود این نشریه در سال 1397 در رتبه­‌بندی نشریات معتبر علمی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امتیاز 75 با رتبه B را کسب نموده است. همچنین نشریه مذکور توانسته در مجامع مختلف بین المللی از جمله Ebsco, AGRIS, CAB Abstracts, FSTA, DOAJ, Ulrich ,J-Gate, SIS نمایه گردد.

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

https://jcr.isc.gov.ir/main.aspx