با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایراندفتر پایگاه اطلاعاتی ابسکو در ایالات متحده امریکا مستقر است. این پایگاه دسترسی به اطلاعات بیش از 10000 هزار نشریه تمام متن به همراه خلاصه و نمایه بیش از 40000 هزار نشریه مختلف علمی را در حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی، تجارت، مدیریت، اقتصاد، مالی، حسابداری، تجارت بین‌الملل، هوش مصنوعی، کشاورزی، و غیره را مهیا ساخته است