با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

فرآیند پذیرش مقالات:

 

مقالاتی که برای چاپ در این نشریه پذیرش می ­شوند، نباید قبلاً در نشریه دیگری چاپ و یا به ­طور هم­زمان به دیگر نشریات ارسال شده باشند.

 

1. نویسندگان ضروری است جهت ارسال مقاله به سامانه Saffron.Torbath.ac.ir مراجعه و ثبت‌نام نمایند و پس از آن جهت پی‌گیری وضعیت مقاله نیز به این سامانه مراجعه نمایند.

2. مقاله‌های دریافتی نخست از سوی هیأت تحریریه بررسی و در صورت برخورداری از شایستگی­های اولیه، برای ارزیابی به سه نفر از داوران صاحب‌نظر سپرده خواهد شد. برای حفظ بی‌طرفی، نام نویسنده/ نویسندگان از مقاله حذف می‌شود.

3. هیأت تحریریه ­ی مجله در رد یا پذیرش و نیز ویرایش و اصلاح مقاله‌ها آزاد است.

4. مسؤولیت مطالب هر مقاله از هر نظر بر عهده­ ی نویسنده­/نویسندگان مقاله است.

5. مقاله‌های ارسال شده نباید در مجله­ ی دیگر یا مجموعه مقاله‌های سمینارها و مجامع علمی به چاپ رسیده یا هم­زمان برای چاپ به جای دیگری سپرده شده باشد.

6.ضروری است نویسندگان محترم هنگام فرستادن مقاله، فایل تعهدنامه تهیه شده، مبنی بر این‌که مقاله­ ی خود را برای چاپ به مجله ­ای دیگر نسپرده ­اند، پیوست کنند.

 نویسندگان و پژوهشگرانی گرامی جهت دریافت گواهی پذیرش مقاله لازم است یک ماه قبل تقاضای خود را به دفتر مجله اعلام نمایند. بدیهی است که گواهی پذیرش پس از مرحله ویراستاری صادر می گردد.

  روند پذیرش یا رد مقالات در نشریه زراعت و فناوری زعفران