با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


قرارگیری مجله زراعت و فناوری زعفران در فهرست نشریات هسته پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

فصلنامه علمی زراعت و فناوری زعفران دانشگاه تربت حیدریه در ارزیابی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام به عنوان نشریه هسته معرفی گردید. مجلات هسته در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام شامل مجموعه ای از مجلات برتر در حوزه های موضوعی مختلف است که توسط گروهی از متخصصان رشته های مرتبط مورد تجزیه و تحلیل محتوایی دقیق قرار گرفته است. معیارهای بکارگرفته شده در این ارزیابی متضمن کیفیت بالای نشریات از نظر محتوای علمی آنهاست. شاخص هایی همچون به روز بودن موضوعات پژوهشی، کاربردی بودن یافته ها، خوانایی و کیفیت علمی، روش شناسی دقیق، ارائه فهم پذیر داده ها، بحث منطقی، استدلال دقیق و شیوه نتیجه گیری همگی در انتخاب نشریات مد نظر قرار گرفته اند.

دکتر علی کوچی معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه تربت حیدریه خاطرنشان کرد: کسب این موفقیت را که قطعاً جز با همت مجدانه و دلسوزی مجموعه پرتلاش حوزه نشریات دانشگاه علی‌الخصوص سردبیر محترم نشریه جناب آقای دکتر پرویز رضوانی مقدم، اعضای محترم هیات تحریریه، دبیران و کارشناس محترم حوزه نشریات، میسر نمی‌باشد، کسب این مقام ارزشمند را به مجموعه دانشگاه تربت حیدریه تبریک عرض نموده و برای کلیه دست‌اندرکاران، آرزوی تداوم درخشش و موفقیت نمود