با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 490
تعداد پذیرش 252
تعداد عدم پذیرش 172

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 281
تعداد مشاهده مقاله 438033
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 358673
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 298 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 79 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 156 روز
درصد پذیرش 51 %