با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 514
تعداد پذیرش 267
تعداد عدم پذیرش 178

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 296
تعداد مشاهده مقاله 454506
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 369612
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 287 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 77 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 52 %