با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 531
تعداد پذیرش 277
تعداد عدم پذیرش 190

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 44
تعداد مقالات 306
تعداد مشاهده مقاله 470437
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 386179
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 65 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 283 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 193 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 52 %