با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

نحوه ارسال مقاله

ارسال کننده مقاله حتما باید عضو هیات علمی باشد. نویسنده مسئول مقاله پس از ثبت نام در سایت نشریه، باید وارد بخش ارسال مقاله شده و کلیه اطلاعات خواسته شده را به دقت تکمیل نماید.

مقاله‌ای که قرار است به این نشریه ارسال شود باید طبق دستورالعمل نحوه نگارش مقاله باشد.

نویسندگان موظفند فرم تعهدنامه و تعارض منافع را دانلود کنند، آن را پر کنند و به همراه نسخه خطی به نشریه ارسال کنند.

حق چاپ

مقالات ارسالی باید بر اساس تحقیقات اصیل پژوهشگران باشد.

مقاله ارسالی نباید قبلاً منتشر شده باشد یا همزمان به نشریه دیگری ارسال شود. مقالات توسط نرم افزار سرقت ادبی همیاب بررسی می‌شوند. نشریه تمام مقالات ارسالی را بررسی می‌کند تا ببیند آیا مشکل سرقت ادبی وجود دارد یا خیر

انتشار مقالات در نشریه زراعت و فناوری زعفران رایگان است.

این نشریه از  مجوز کپی رایت با کد CC BY NC استفاده می‌کند. کلیه حقوق مقالات منتشر شده متعلق به نشریه می‌باشد.

نحوه داوری

 زراعت و فناوری زعفران از خط مشی بررسی دو سو کور استفاده می‌کند. مقالات ارسالی توسط دو یا سه داور بررسی خواهند شد.

فایل‌های ضروری هنگام ارسال مقاله

فایل اصلی مقاله: این فایل باید به صورت Word ارسال گردد. این فایل بایستی دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه‌گیری، منابع و چکیده انگلیسی باشد.

فایل تعهدنامه: این فایل باید توسط تمام نویسندگان امضاء گردد.

فایل تعارض منافع

فایل مشخصات نویسندگان: این فایل شامل عنوان مقاله، اسامی نویسندگان و مرتبه علمی آنها به فارسی و انگلیسی، ایمیل و شماره تلفن کلیه نویسندگان می‌باشد.

راهنمای نحوه نگارش و تهیه مقالات

رعایت موارد زیر در نوشتن مقاله ضروری خواهد بود.

-         متن مقاله روی کاغذ A4 با فاصله 1 بین خطوط و دو و نیم سانتی‌متر از حاشیه‌ها و با نرم‌افزار MS-Word با قلم میترا اندازه 12 تایپ شود و شکل‌ها و جداول نیز به همین نرم افزار منتقل شوند. عناوین شکل‌ها و جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی در نرم‌افزار MS-Word و مجزا از شکل با قلم بی میترا (B Mitra) و اندازه 12 با فاصله خط 1 نوشته شوند. کلیه شکل‌ها و جداول بدون کادر باشند.

-         تعداد صفحات مقاله حداکثر20 صفحه تعیین گردیده است.

-         کلیه واحدهای اندازه‌گیری بر اساس سیستم متریک باشند.

-         کلیه سطرهای متن مقاله بصورت ادامه‌دار (Continuous) شماره‌گذاری (Line numbering) شوند.

-         هر مقاله باید شامل بخشهای مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، فهرست منابع و چکیده کاملاً تفکیک و محتوای آنها متناسب با عنوان هر قسمت باشد.

-         عنوان مقاله کوتاه و معرف کامل موضوع تحقیق بوده، حداکثر 20  کلمه و با قلم بی میترا (B Mitra) اندازه 14 نوشته شود.

-         صفحه مشخصات مقاله شامل موارد: عنوان مقاله، مشخصات نویسنده یا نویسندگان شامل نام و نام‌خانوادگی، درجه علمی، آدرس پستی و الکترونیکی، تلفن تماس، نام نویسنده مسئول به زبان فارسی و سپس عنوان انگلیسی مقاله، نام و نام‌خانوادگی, درجه علمی و آدرس نویسندگان به زبان انگلیسی نوشته شوند (بدون شماره صفحه).

-         در صفحه نخست عنوان مقاله به فارسی، چکیده مقاله و کلمات کلیدی (بدون ذکر نام نویسندگان) آورده شوند.

فایلهای مربوط به دستورالعمل نگارش و تهیه مقالات برای نشریه زراعت و فناوری زعفران و تعهدنامه نویسندگان از قسمت زیر قابل دانلود است.

تعهدنامه
تعارض منافع
مشخصات نویسندگان
راهنمای نگارش