با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


نمایه نشریه زراعت و فناوری زعفران در پایگاه اطلاعاتی  FSTA

نشریه زراعت و فناوری زعفران در پایگاه اطلاعاتی Food Science and Technology Abstracts (FSTA)  که یکی از نمایه های تخصصی معتبر وزارت علوم تحقیقات و فناوری می باشد نمایه شد. پایگاه اطلاعاتی(FSTA) در زمره ی یکی از مهمترین مراجع برای نمایه سازی و جستجوی مقالات در زمینه علوم و صنایع غذایی قرار دارد که بانک اطلاعاتی آن از نشریات معتبر علمی از سراسر جهان استخراج می‌شود.