با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
کاربرد روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها در بررسی کارایی تولید زعفران (مطالعه موردی شهرستان قائن)

حدیث کاوند؛ الهام کلبعلی؛ محمود صبوحی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1393، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22048/jsat.2014.6183

چکیده
  بخش کشاورزی برای تأمین مطالباتی مانند تولید محصول بیشتر، آلودگی کمتر و تحقق خواسته‌های مصرف‌کنندگان با توجه به کمیابی فزاینده منابع، تحت‌فشار می‌باشد. با توجه به اهمیت کارایی در رشد بهره‌وری، این شاخص می‌تواند نقش مهمی را به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه برای تکامل سیستم‌های کشاورزی در جهت تأمین این مطالبات ایفا کند. هدف از ...  بیشتر