با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
سایر موضوعات مرتبط با زعفران
طبقه‌بندی اقلیمی و تعیین مناطق مستعد کشت زعفران با استفاده از الگوریتم‌های داده‌کاوی در سطح استان خراسان رضوی

مهدی بشیری؛ علی ماروسی؛ امیر سالاری؛ محمد قدوسی

دوره 5، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 379-392

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.60768.1189

چکیده
  پیش­بینی عملکرد محصولات کشاورزی، نقش مهمی در برنامه­ریزی صادرات، واردات، خرید تضمینی، قیمت­گذاری، سود مطمئن و افزایش بهره­وری کشاورزی دارد. عملکرد محصولات، تابع پارامترهای متعددی از جمله اقلیم است. در این تحقیق، عملکرد زعفران در استان خراسان رضوی توسط الگوریتم‌های طبقه­بندی شامل شبکه­های عصبی مصنوعی، مدل‌های رگرسیونی، ...  بیشتر

تحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه‌ عصبی مصنوعی در پیش‌بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده‌های اقلیمی

حسین ریاحی؛ عباس خاشعی؛ اکرم سیفی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 255-271

https://doi.org/10.22048/jsat.2017.31901.1100

چکیده
  با توجه به حساسیت عملکرد زعفران و تأثیرپذیری آن از پارامترهای اقلیمی و خاصیت غیرخطی توابع عملکرد گیاهی، در این تحقیق پیش­بینی و تحلیل عدم­ قطعیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد زعفران انجام شد. بردار ورودی مدل از بین 37 مؤلفه مختلف، بر اساس استراتژی همبستگی و تحلیل تورم واریانس بهینه‌سازی شد و مدل با معماری 1-2-4-11 با تابع فعال‌سازی ...  بیشتر