با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
مقایسه تأثیر روش ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران (.Crocus sativus L)

محمد کریمی فرزقی؛ حمیدرضا خزاعی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی

دوره 6، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 279-290

https://doi.org/10.22048/jsat.2018.46986.1137

چکیده
  به منظور مقایسه تأثیر روش­ها و سطوح آبیاری بر سطح برگ و تولید بنه دختری در گیاه زعفران آزمایشی در سال زراعی 93-1392 به­صورت اسپلیت­پلات در قالب طرح پایه بلوک­های کامل تصادفی با سه تکرار در منطقه جلگه­رخ تربت حیدریه اجرا شد. عامل اصلی شامل سه روش آبیاری (کرتی، قطره‌ای و بارانی) و عامل فرعی سه سطح آبیاری (100، 75 و 50 درصد نیاز آبی زعفران) ...  بیشتر