کلیدواژه‌ها = روش دو مرحله ای هکمن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مؤثر بر تمایل زعفران کاران به کشت زعفران ارگانیک

دوره 9، شماره 1، بهار 1400، صفحه 107-119

محمد رضا کهنسال؛ ملیحه شیبانی