نویسنده = مصطفی ولیزاده
تعداد مقالات: 1
1. همسانه سازی و بررسی بیوانفورماتیکی ژن‌های CCD4a و CCD4b در زعفران(Crocus sativus) ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1398

محمد جواد حبیب زاده؛ ابراهیم دورانی؛ سید مهدی زیارت نیا؛ مصطفی ولیزاده