نمایه نشریه زراعت و فناوری زعفران در پایگاه اطلاعاتی EBSCO

دفتر پایگاه اطلاعاتی ابسکو در ایالات متحده امریکا مستقر است. این پایگاه دسترسی به اطلاعات بیش از 10000 هزار نشریه تمام متن به همراه خلاصه و نمایه بیش از 40000 هزار نشریه مختلف علمی را در حوزه‌های علوم اجتماعی، علوم انسانی، آموزش و پرورش، کامپیوتر، مهندسی، تجارت، مدیریت، اقتصاد، مالی، حسابداری، تجارت بین‌الملل، هوش مصنوعی، کشاورزی، و غیره را مهیا ساخته است