با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 480
تعداد پذیرش 247
تعداد عدم پذیرش 170

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 276
تعداد مشاهده مقاله 423201
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 347200
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 67 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 295 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 80 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 160 روز
درصد پذیرش 51 %