اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 431
تعداد پذیرش 213
تعداد عدم پذیرش 145

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 33
تعداد مقالات 242
تعداد مشاهده مقاله 331494
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 288099
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 19 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 290 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 65 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 179 روز
درصد پذیرش 49 %