اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 464
تعداد پذیرش 233
تعداد عدم پذیرش 163

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 36
تعداد مقالات 262
تعداد مشاهده مقاله 395823
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 329392
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 18 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 66 روز
متوسط زمان داوری 15 روز
متوسط زمان پذیرش 303 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 83 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 167 روز
درصد پذیرش 50 %