کلیدواژه‌ها = صادرات غیرنفتی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل مؤثر بر تجارت زعفران ایران

دوره 3، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 217-227

سمیه کوچک زاده؛ علیرضا کرباسی