با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران


جمعیت ایرانی علوم زعفران

جمعیت ایرانی علوم زعفران موسسه ای غیرانتفاعی و علمی پژوهشی است که با مجوز رسمی کمیسیون انجمن های علمی وزرات علوم، تحقیقات و فناوری تشکیل شده است و هدف از تشکیل این جمعیت، پیشرو و ارتقای علمی دانش زعفران و توسعه کیفی نیرو های متخصص و بهبود و انسجام بخشی به امور دانشی، پژوهشی و آموزشی در زمینه های فناوری تولید، فرآوری کنترل کیفیت، کاربرد های دارویی و غذایی زعفران و بازاریابی می باشد.

جمعیت ایرانی علوم زعفران در راستای گسترش و پیشبرد و ارتقای علمی دانش زعفران و توسعه کیفی نیروهای متخصص اقدام به جذب نیرو های متخصص نموده است. علاقمندان می توانند با ارسال فرم ذیل نسبت به ثبت نام در این انجمن اقدام نمایند.

 جمعیت ایرانی علوم زعفران

دریافت فرم عضویت