با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
اثرات کشت زعفران در پایداری اقتصادی روستاهای دهستان در بقاضی شهرستان نیشابور

سید امیر محمد علوی زاده؛ محمود رضا میرلطفی؛ نازنین نعیم آبادی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1395، ، صفحه 133-142

https://doi.org/10.22048/jsat.2016.17363

چکیده
  پایداری کشاورزی امروزه بی‌شک یکی از مهم‌ترین بخش‌های توسعه پایدار است. اتکای اصلی درآمد ساکنین روستا‌های استان خراسان رضوی به محصولات کشاورزی و باغی به‌ویژه زعفران می‌باشد. در این راستا گل‌های فیروزه فام این گیاه پهنه اراضی شهرستان نیشابور را نیز در برگرفته و در این شهرستان با استقبال زیاد کشاورزان مواجه شده است. در این مطالعه ...  بیشتر