با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
اقتصاد و بازاریابی
بررسی علل گسترش کشت محصول زعفران در نواحی معتدل کوهستانی استان گلستان (مورد، روستای وامنان)

جواد عادلی؛ علی اکبر عنابستانی

دوره 3، شماره 2 ، مرداد 1394، ، صفحه 133-144

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.10387

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی علل کشت زعفران در نواحی معتدل کوهستانی گلستان می‌باشد. بر این اساس نوع تحقیق کاربردی- توسعه‌ای بوده و روش انجام آن توصیفی- تحلیلی است. قلمرو مکانی آن مزارع روستای وامنان از توابع شهرستان آزادشهر را در برمی‌گیرد. جامعه آماری آن را 110 کشاورز با تجربه زعفران‌کار تشکیل می‌دهد که به‌صورت سرشماری اطلاعات گردآوری و ...  بیشتر

اقتصاد و بازاریابی
واکاوی آثار و عوامل مؤثر بر گسترش الگوی کشت زعفران در شهرستان نیشابور مطالعه موردی: دهستان اسحق‌آباد

مجید حمزه ئی؛ خدیجه بوزرجمهری

دوره 2، شماره 4 ، دی 1393، ، صفحه 277-288

https://doi.org/10.22048/jsat.2015.8621

چکیده
  انتخاب الگوی کشت مناسب به‌ویژه کشت محصولات دارای ارزش بالا نظیر زعفران، نشان می‌دهد که الگوی کشت این محصولات می‌تواند دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه روستایی را تسهیل کند. در سال‌های اخیر، کشت محصول زعفران در بخش‌هایی از شهرستان نیشابور همچون دهستان اسحق‌آباد، رشد قابل‌توجهی داشته، به‌نحوی‌که باعث تغییر الگوی کشت از پیاز ...  بیشتر