با همکاری انجمن علمی گیاهان دارویی ایران
کشاورزی و علوم پایه
ارزیابی غلظت و روند انتقال برخی از فلزات کمیاب در گیاه و مزرعه زعفران با استفاده از آنالیز فعال‌سازی نوترون

احسان تقی زاده طوسی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 377-397

https://doi.org/10.22048/jsat.2020.210456.1368

چکیده
  در این پژوهش غلظت وانادیوم، کروم، منگنز، کبالت، روی و آرسنیک در خاک و گیاه زعفران در دو شهرستان تربت حیدریه و زاوه به عنوان دو قطب تولید زعفران در جهان، با استفاده از روش فعال‌سازی نوترونی مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت کروم و کبالت در خاک از سطح مجاز سازمان بهداشت جهانی بسیار بالاتر و میزان غلظت عناصر وانادیوم، منگنز، روی و آرسنیک از ...  بیشتر