نویسنده = عبدالرضا محمدی نافچی
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های آبی و الکلی (متانول، اتانول) گلبرگ زعفران

دوره 2، شماره 3، آبان 1393، صفحه 231-236

10.22048/jsat.2014.7867

زهرا افرازه؛ مرضیه بلندی؛ مهدی خورشیدی؛ عبدالرضا محمدی نافچی