اندازه‌گیری تمایل به پرداخت زعفران کاران برای بنه استاندارد زعفران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تربت حیدریه، ایران

10.22048/jsat.2021.217922.1380

چکیده

با توجه به اهمیت بنه (پیاز) زعفران در بهبود عملکرد محصول، اقدام به عرضه بنه گواهی‌شده که استانداردهای موردنیاز برای تضمین عملکرد بالای تولید به‌ویژه در سال‌های نخست کشت رادار است، ضروری است. با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر بازار رسمی برای این محصول (بنه گواهی‌شده زعفران) وجود ندارد، در این مطالعه تلاش شد با بهره‌گیری از روش ارزش‌گذاری مشروط، ضمن اندازه‌گیری حداکثر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای این کالای غیر بازاری، به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب این نوع از بنه پرداخته شود. نمونه موردبررسی در این مطالعه را 150 نفر از زعفران کاران در منطقه تربت‌حیدریه و زاوه در استان خراسان رضوی تشکیل داده است. با به‌کارگیری مدل لاجیت چندگانه برای تعیین عوامل مؤثر بر انتخاب یکی از انواع بنه استاندارد زعفران (نوع A بنه با وزن 5-10 گرم و تا 60% گلدهی در سال اول، نوع B بنه با وزن 15-10 گرم و تا 80% گلدهی در سال اول، نوع C بنه با وزن 20-15 گرم و تا 90% گلدهی در سال اول، نوع D بنه با وزن بیش از 20 گرم و تا بیش از 90% گلدهی در سال اول) مشخص شد، افزایش سطح تحصیلات، سن مزرعه، انجام تیمار پیش از کشت و نیز داشتن شغل جانبی، احتمال انتخاب بنه‌های نوع A را به میزان معناداری افزایش می‌دهد. در مقابل افزایش متغیرهای سن کشاورز و وزن بنه مصرفی کنونی، احتمال انتخاب این نوع از بنه‌ها را کاهش می‌دهد. به همین ترتیب در انتخاب بنه‌های نوع B و C، متغیرهای تحصیلات، سطح زیر کشت، داشتن شغل جانبی، سن مزرعه و انجام تیمار پیش از کشت مؤثر تشخیص داده شد. مقدار انتظاری متوسط تمایل به پرداخت (WTP) برابر82500 ریال تعیین شد که در مقایسه با متوسط قیمت کنونی بنه‌های موجود در بازار نشان می‌دهد زعفران کاران حاضرند برای این نوع از بنه‌ها قیمتی بالاتر از متوسط قیمت بازار پرداخت نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Saffron Farmers Willing to Pay for Standard Saffron Corm

نویسنده [English]

  • Toktam Mohtashami
Assistant professor, Department of Agricultural Economics, University of Torbath Heydarieh
چکیده [English]

Given the importance of saffron corms in improving crop yields, it is necessary to supply standard corms that meet the standards required to ensure high yields, especially in the early years of cultivation. Given that currently, there is no official market for this product (standard corm), this study attempted to use the conditional valuation method to measure the maximum willingness to pay of saffron farmers for this non-marketed product, while investigate the factors affecting the selection of this type of corms. The study population consisted of 150 saffron growers in Torbat Heydariyeh and Zaveh area of Razavi Khorasan province. Using Multiple Logit Model to determine factors affecting the selection of one of the certified saffron corms (Type A, corm weighing 5-10 g and up to 60% flowering in the first year, Type B corm weighing 10-15 g and 80% flowering in the first year, Type C corms weighing 15-20 g and up to 90% flowering in the first year, Type D corms weighing more than 20 g and more than 90% flowering in the first year), it was found that increase in education, area, pre-crop treatment and having a lateral occupation significantly increases the probability of selecting corms type A. In contrast, increasing of age and onion weight decreases the likelihood of selection of these corms. Likewise, in selection of B and C corms, education, area of cultivation, lateral occupation, age and pre-cultivation treatment were found to be significant and effective. After estimating the parameters of the Multi Logit model, the expected mean value of willingness to pay (WTP) was set at 82500 Rials, which is higher than the current average price of corms available on the market indicating that saffron growers are willing to pay more for these certified corms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuation
  • Saffron Corm
  • Willingness to pay
  • Multiple Logit Model